գազավառոց - բացատրություն

գազավառոցի, [գոյական]
Նույնն Է՝
Գազասալ:

գազավառոց - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

գազավառոց - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

գազավառոց - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Գազավառ:

գազավառոց - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

գազավառոց - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել