գալ - բացատրություն

1)

գալիս, եկող, եկած, եկ (նաև՝ արի), մի՛ գա, (մի՛ գար), մի՛ք գա, [չեզոք բայ]
1. Ոտքով կամ փոխադրական միջոցով շարժվել՝ փոխադրվել՝ տեղափոխվել դեպի խոսողի կողմը կամ խոսակցի գտնված տեղը՝ ուղղությունը: Նա գալիս է Երևան:
2. Շարժվել դեպի խոսողի կամ խոսակցի ուղղությունը: Գնդակը գալիս է դեպի քեզ:
3. ժամանել, տեղ հասնել: Գնացքը գալիս է՝ եկավ:
4. Հասնել, ժամը՝ ժամանակը վրա հասնել, ժամանակն սկսվել: Ազատության ժամը եկավ:
5. Հաճախել, այցելել: Ամեն երկուշաբթի նա գալիս էր սիմֆոնիկ համերգ:
6. Տեղալ: Անձրև՝ ձյուն է գալիս:
7. Հոտառությանը հասնել: Վարդի հոտ է գալիս:
8. Հասնել, հանգել մի բանի: Համաձայնության՝ եզրակացության գալ:
9. Առաքումով փոխադրվել, տեղափոխվել, ուղարկվելով հասնել: Նամակը՝ ապրանքը գալ:
10. Զանգվածորեն շարժվել: Ամպերը՝ հեղեղը գալ:
11. Միմյանց հաջորդելով՝ շարժվել ընթանալ, հաջորդել: Փոխարինողների փոխարինողներն են գալիս:
12. Ուղղված՝ ձգված՝ տարածված լինել դեպի խոսողի կամ խոսակցի ուղղությունը՝ կողմը՝ տեղը: Ճանապարհը գալիս է դեպի գյուղի աջակողմյան զառիթափը:
13. Բարերար ազդեցություն ունենալ, նպաստավոր լինել: Այստեղի օդը գալիս է նրան:
14. Հարմար՝ համապատասխան լինել, պատշաճել, սազել: Կոշիկը ոտքին լավ է գալիս:
15. Լսողությանը հասնել, լսվել, ստացվել, տարածվել: Երգի ձայն է գալիս: Ճակատիդ լավ լուրեր են գալիս:
16. Բաժին ընկնել հասնել, ստացվել: Աշխօրին 3 կգ ցորեն է գալիս:
17. Ստացվել, գանձվել: Տոկոս՝ օգուտ գալ:
18. Պատահել, վրա հասնել, տեղի ունենալ: Այս ինչ փորձանք՝ աղետ՝ չարիք եկավ:
19. Աճել, բուսնել: Մորուքը եկել է:
20. Թվալ, երևալ: Ինձ այնպես է գալիս, թե...:
21. Լինել, հանդիսանալ: Նա իմ քեռու թոռն է գալիս:
22. Բխել, ծորե: Կարած տեղից արյուն Է գալիս:
23. Արշավանքի՝ կռվի ելնել, հարձակվել: Նադիր Շահը զորք հավաքեց... եկավ Թմբկա բերդը պատեց (Հ. Թումանյան):
24. Վերաբերել: Հենց որ խոսքը գալիս էր աղային, մայրն սկսում էր լուռ արտասվել:
25. Հայտնվել, պատկերանալ, երևալ: Ինչ տեսիլներ ասես , չէին գալիս նրա բորբոքված երևակայության առջև:
26. Տրվել, շնորհվել: Կաշխատես, ղեկավարների աչքը կմտնես, և կոչումները, պաշտոնն ու փողը կգան հա կգան:
27. Իջնել, քայլ անել (խաղերի մեջ): Խաչի թագավորն ես եկել:
28. Անդրադառնալ, դառնալ, անցնել մի բանի: Այժմ գանք այն հարցին...:
29. Մի բան անել ու ներքին մղում՝ ցանկություն՝ պահանջ զգալ, մի բան անելու տրամադիր լիներ: Քնելը՝ ուտելը՝ պարելը գալ:
30. Իբրև միադիմի բայ: Հաջողություն ունենալ, հաջողակ լինել (խաղերի մեջ): Զառը՝ թուղթը գալ:
31. Հրամայականը՝ ե՛կ (արի՛), եկե՛ք գործածվում է որպես եղանակավորող բառ՝ արտահայտելով հորդորանք: Եկեք երգենք:
32. Կազմում է բազմաթիվ հարադրական բայեր՝ կատարելով օժանդակ բայի դեր, ինչպես՝ առաջ գալ, խելքի գալ, գլուխ գալ և այլն, որոնք տե՛ս առաջին բաղադրիչների տակ:
33. Ժողովրդական լեզվում անորոշ դերբայը՝ գալ, գործածվում է որպես ածական՝ գալիք, եկող, առաջիկա նշանակությամբ: Գալ օրերին թող քար կտրած և ամայի ձեզ տեսնեն (Լ. Ուլանդ) :


2)

գալի, [գոյական] (գավառական)
1. Բանջարի հյուս:
2. Մանելու համար ոլորված՝ պատրաստված բամբակ:

գալ - հոմանիշներ

1) չբ. 1. Ժամանել, հասնել, տեղ հասնել, վրա հասնել: Այցելել, շնորհ բերել: Ներկայանալ, հայտնվել: 2. Տեղալ (անձրև, ձյուն, կարկուտ): 3. Տես Ծորել: 4. Տես Երևալ, պատկերանալ:

2) գ. (բսբ.) Գնգեղ, գոնգեղ ձմեռվա համար պահվող հյուսած բանջարեղեն:

գալ - հականիշներ

գնալ, հեռանալ

գալ - ռուսերեն թարգմանություն

1) եկա, հրամ. ե՛կ և արի՛
1. Ходить, идти, возвращаться (по направлению к говорящему).
2. Приходить, прийти. Ոտքով եկավ пришёл пешком.
3. Приезжать, приехать. Ձիով եկավ приехал на лошади.
4. (փխբ.) Быть, существовать.
5. Прибывать, прибыть. Գնացքը եկավ поезд прибыл.
6. Наступать, наступить (с существительными, обозначающими время, времена года). Գարունը եկավ весна наступила.
7. Идти, выпадать, выпасть (об осадках). Ձյուն եկավ выпал снег.
8. Идти, течь (о жидкости). Քթից արյուն է գալիս кровь течёт из носа.
9. Весить Բեռը 10 կգ է գալիս груз весит 10 кг.
10. Начисляться. Ավանդների վրա з% է գալիս на вклады начисляется 3%.
11. (թղթխ.) ходить, делать ход. Ո՛վ պիտի գա, ո՛վ է գալիս чей ход? кто должен ходить?
12. Идти (о картах).
13. Нападать, напасть, идти на кого (устар.).
14. Брать начало, начинаться, исходить.
15. Повелит. форма եկ, արի, եկեք употребляется как модальное слово в значении давай(те). Եկեք պայմանավորվենք давайте условимся.
16. Являться, появляться, предстать перед глазами (о чём-либо воображаемом).
17. Подойти, подходить, оказаться годным, удобным, приемлемым для чего-л., соответствующим чему-л. (обычно в разг. Речи). Շորը չէր գալիս նրան платье не подходило ей. Ցուրտ կլիման չէր եկել նրան холодный климат не подошёл ей (ему).

◊ Վազ գալ՝ անցնել отстать. Աշխարհ գալ, Աչքին գալ, Առաջ գալ, Ասպարեզ գալ, Ափսոս գալ, Բերանին գալ, Գիտակցության գալ, Գլխին գալ, Գլուխ գալ, Գրազ գալ, Դարձի գալ, Դեմ գալ, Դուռը գալ Դուր գալ, Դուրս գալ, Ետ գալ, Երևան գալ , Եփ գալ, Թրև գալ, Իրար գալ, Խելքի գալ, Խմորը գալ, Ծառս գալ, Ծունկի գալ, Կաշվից դուրս գալ, Կծիկ գալ, Կուճ գալ, Հախից գալ, Հանդես գալ, Հավատի գալ, Հոգին դուրս գալ, Հոտ գալ, Ձայն գալ, Ձեռքից ամեն ինչ գալ, Ճանապարհի գալ, Ման գալ, Մեղա գալ, Մեղք գալ, Մեջտեղ գալ Միտքը գալ, Մոտ՝ մոտիկ գալ, Շաղ գալ, Շարքից դուրս գալ, Շուռ գալ, Պար գալ, Պարտքի տակից դուրս գալ, Պետք գալ, Պոկ գայ, Պտույտ գալ, Ջանը դուրս գալ, Վեր գալ, Վրա գալ, Տեղը որ գա, Ցած գալ, Ցրիվ գալ, Ուժի գալ, Ուշքի գալ, Փուլ գալ, Քարշ (քաշ) գալ, Քոր գալ, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։

2) ա. (բրբ.) Будущий, предстоящий, наступающий. Գալ տարի в будущем году.

գալ - անգլերեն թարգմանություն

1) come,set in,drop in
2) emanate

գալ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել