գալար - բացատրություն

գալարի, [գոյական]
1. Օղակաձև կորություն:
2. Օղակաձև՝ շրջանաձև կեռման՝ շրջադարձ:
3. Պտուտակաձև կոր գիծ, ոլորք, փաթույթ:
4. Ալիքանման ծալք: Ուղեղի գալարներ:
5. (տեխնիկա) Պտուտակային՝ պարուրային գծի մեկ լրիվ պտույտը:
6. Քուլա:
7. (փոխաբերական) Ստամոքսի սուր ցավ, խիթք:
8. [ածական] (անհանձնարարելի) Գալարուն, ոլորուն:
9. [գոյական] Նույնն է՝ Գալարակ:

գալար - հոմանիշներ

գ. 1. Ցավ, կսկիծ, մրմուռ, մորմոք, խիթ, խոցտուկ: 2. Ոլորք էթելի): 3. Քնթռնոց, ման (փղի, օձի(: 4. Գանգուր, խոպոպիք (մազերի): 5. Պարույր քպտուտակի: 6. Տես Գալարուն:

գալար - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

գալար - ռուսերեն թարգմանություն

1. գ. Извилина, извив, изгиб. Ուղեղի գալարներ извилины мозга. 2. գ. Корча, острая боль в желудке. 3. ա. Извилистый, изгибистый (разг.).

գալար - անգլերեն թարգմանություն

coil,squiggle

գալար - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել