գալարվել - բացատրություն

1. [կրավորական և չեզոք բայ] Գալարել -ի:
2. [չեզոք բայ] Գալարի ձև ստանալ, գալարներ կազմել:
3. Ոլորվել, պտույտներ գործել:
4. (փոխաբերական) Կծկվելով տեղում շուռումուռ գալ (ցավից):
5. (փոխաբերական) Ճմլվել:
6. (փոխաբերական) Տանջվել, տառապել (հոգեպես):

գալարվել - հոմանիշներ

չբ. 1. Ոլորվել, ոլորտել, կղվել, (բրբ-) կռմել. խորիճ-մորիճ գալ խձիյ. մանեճկտալ (ծխիյ.- 2. Կծկվել, փորը տրորել (բրբ.), կալանչ-կալանչ գալ, կատապ-կուտապ գալ (անել), ողիկ-ողիէք գալ, ոլոր-ոլոր գալ 1որովայնիյ. կոտտալ, խշխշալ, մորմոքվել, սիրտը տրորել, գալար-գալար գալ (սրտիյ, կուտապ գալ: Քաշմշկվել, քաշմշվել:

գալարվել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

գալարվել - ռուսերեն թարգմանություն

վեց 1. Виться, извиваться, извиться, змеиться. Օձը գալարվում էր ամբողջ մարմնով змея извивалась всем телом. 2. (փխբ.) Корчиться, извиваться в корчах, судорогах от боли.

գալարվել - անգլերեն թարգմանություն

1) wriggle,twirl
2) wriggle,twist

գալարվել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել