գալարք - բացատրություն

գալարքի, [գոյական]
1. Գալարում:
2. (փոխաբերական, բանաստեղծական) Բորբոքում, եռք:
3. (բուսաբանություն) Նույնն է՝ Գալարուկ:
4. (տեխնիկա) Նույնն է՝ Գալարախողովակ:

գալարք - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

գալարք - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

գալարք - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Գալար 1 նշան.։

գալարք - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

գալարք - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել