գալվանականություն - բացատրություն

[գոյական] (ֆիզիկա)
1. Քիմիական ռեակցիայով առաջացող էլեկտրահոսանքի հնացած անվանումը:
2. (հնացած) Ուսմունք էլեկտրական մարտկոցներից ստացվող ցածր լարվածության հոսանքի մասին:

գալվանականություն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

գալվանականություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

գալվանականություն - ռուսերեն թարգմանություն

թյան (ֆիզ.) Гальванизм.

գալվանականություն - անգլերեն թարգմանություն

galvanism

գալվանականություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել