գահժառանգ - բացատրություն

Տե՛ս Գահաժառանգ:

գահժառանգ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

գահժառանգ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

գահժառանգ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

գահժառանգ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

գահժառանգ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել