գաղափար - բացատրություն

գաղափարի, [գոյական]
1. Իրականությունը մարդու գիտակցության մեջ արտացոլող հասկացություն:
2. Աշխարհայացքի հիմնական՝ Էական սկզբունք:
3. Գործունեության՝ գործողությունների գիտակցական նպատակադրում:
4. Որևէ բանի հիմնական միտքը՝ իմաստը: [իդեա]:
5. Համոզմունք, հայեցակետ:
6. Կարծիք:
7. (խոսակցական) Խելք:
5. (հնացած) Նախագաղափար:

գաղափար - հոմանիշներ

գ. 1. Միտք, խորհուրդ: 2. Համոզմունք, տեսակետ, հայացք, կարծիք: 3. Մտահղացում, մտադրություն (իդեա): 4. Պատկերացում:

գաղափար - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

գաղափար - ռուսերեն թարգմանություն

ի 1. Идея, понятие, представление. 2. Идея, убеждение. 3. Идея, мысль, замысел. 4. Идея, суть, сущность. ◊ Գաղափար կազմել составить представление (о чём). Գաղափար տալ 1) подать идею, 2) дать представление (о чём-либо.). Գաղափար ունենալ иметь представление.

գաղափար - անգլերեն թարգմանություն

idea,conception

գաղափար - դարձվածքներ