գաղափարախաղ - բացատրություն

գաղափարախաղի, գաղափարախաղեր, [գոյական]
Այս կամ այն գաղափարախոսության հետևորդ ներկայանալն առանց ներքին համոզմունքի՝ լոկ ձևի համար:

գաղափարախաղ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

գաղափարախաղ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

գաղափարախաղ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

գաղափարախաղ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

գաղափարախաղ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել