գաղտագողի - բացատրություն

[ածական, մակբայ]
Գողի նման գաղտնի՝ ծածուկ, ծածկաբար, գաղտնաբար:

գաղտագողի - հոմանիշներ

ա. մ. Գաղտնի, ծածուկ, թաքուն, գաղտնածածուկ, գաղտուկ, գաղտնաբար, գաղտնապես, (հնց.) թաքթաքուր, գաղտամես, գաղտամեստ:

գաղտագողի - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

գաղտագողի - ռուսերեն թարգմանություն

մ. Крадучись, тайком. Գաղտագողի անցնել пройти крадучись, украдкой.

գաղտագողի - անգլերեն թարգմանություն

in secret

գաղտագողի - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել