գաղտնամիտ - բացատրություն

Տե՛ս
Ծածկամիտ:

գաղտնամիտ - հոմանիշներ

ա. Ծածկամիտ, գաղտնապահ, խորհրդապահ, (հնց.) գաղտնախորհուրդ, ծածկախորհուրդ, աէսեղուկ (արևմտհ.), (բրբ.) մունջմունջ, փակբերան, մզմըզ, մզմուզ, բերանից պինդ, դարմանի տակի ջուր:

գաղտնամիտ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

գաղտնամիտ - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Ծածկամիտ։

գաղտնամիտ - անգլերեն թարգմանություն

reserved

գաղտնամիտ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել