գաղտնամտություն - բացատրություն

Տե՛ս
Ծածկամտություն:

գաղտնամտություն - հոմանիշներ

գ. Ծածկամտություն, գաղտնաււյահութ|ուն, խորհրդապահություն, փակթերանություն (բրբ):

գաղտնամտություն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

գաղտնամտություն - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Ծածկամտություն։

գաղտնամտություն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

գաղտնամտություն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել