գաղտուն - բացատրություն

գաղտունի, [գոյական] (կազմախոսություն)
Նորածինների գանգի կարանների խաչման կետերում գտնվող և շարակցական թաղանթով բռնված՝ դեռևս չոսկրացած վեց տեղամասերից յուրաքանչյուրը, աղբրակ, հոգետուն:

գաղտուն - հոմանիշներ

գ. (բրբ.) Աղբրակ, հոգետուն, գաղտ (գանգի ոսկորների միանալու տեղը(:

գաղտուն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

գաղտուն - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

գաղտուն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

գաղտուն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել