դադարել - բացատրություն

[չեզոք բայ]
1. Հանգիստ առնել, հանգստանալ:
2. Խաղաղանալ, հանգիստ՝ անդորր դառնալ, հանգստի՝ անդորրության վիճակի անցնել:
3. Ավարտվել, կանգ առնել:
4. Վերջանալ, սպառվել:
5. Իջևանել, օթևանել:
6. [ժողովրդական]: Հոգնել:
7. [սխալ]: Տե՛ս Դադարեցնել:

դադարել - հոմանիշներ

չբ. I. Հանգստանալ, խաղաղանալ, խաղաղվել, հանդարտել, հանդարտվել: 2. վերջանալ, կանգ առնել, կտրել, կտրվել (անձրև, ձյունԼ վերջ տրվել, (բրբ.) թարգ անել, թարգ տալ: Ոտքը կտրել (հաճախելուց): 3. Հանգչել, լռել, դադրել, կտրել, հատնել, խափանվել, խզվել, կախակայվել: Ընդհատվել, ընդմիջվել, դադար առնել:

դադարել - հականիշներ

շարունակել

դադարել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի 1. Прекращаться, прекратиться, перестать. Անձրևը դադարեց дождь перестал. Վիճաբանությունները դադարեցին споры, прения прекратились. 2. Прерываться, прерваться, приостанавливаться, приостановиться. 3. Успокоиться, угомониться.

դադարել - անգլերեն թարգմանություն

1) stop,cease,come to a stop,come to a stand
2) stop,cease,drop,come to a stop,come to a stand

դադարել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել