դադար առնել - բացատրություն

1. Հանգիստ առնել, հանգստանալ:
2. Ընդհատվել:

դադար առնել - հոմանիշներ

տես 1. Դադարել 3 նշան.: 2. Հանգստանալ:

դադար առնել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

դադար առնել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

դադար առնել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

դադար առնել - դարձվածքներ