դադ լինել - բացատրություն

1 Բողոքել:
2. Ատելությամբ լցվել:

դադ լինել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

դադ լինել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

դադ լինել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

դադ լինել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

դադ լինել - դարձվածքներ