դաժան - բացատրություն

[ածական]
1. Բիրտ, վայրագ, անգութ:
2. Խիստ, սաստիկ, դժնդակ:
3. Ծանր, անտանելի:
4. Դաժանություն՝ անգթություն արտահայտող:

դաժան - հոմանիշներ

ա. 1. Բիրտ, ժանտ, դժխեմ, անգութ, անողորմ, անողոք, անագորույն, վայ- րադ, դժնի, դժնյա, դժնդակ, դրակոնական, դրակոնային, դրակոնյան, բարբարոս, բարբարոսական, վանդալ, անխիղճ, անկարեկից, անսիրտ, չար, չարասիրտ, չարսիրտ, դաժանա. սիրտ, քարսիրտ, մոլագար, արյունարբու, արյունռուշտ, ամբարիշտ, դաժանաբարո, վատշվեր, (հզվդ.) չարաբարո, օձաբարո, ժանտաբարո, դժնդակաբարո, դժոխաբարո, խոժոռաբարո, խոժոռամիտ, նեռ, աստծու կրակ, (բրբ.) օձփոր, չորամահակ, օձի փուշ, կաշի քերթող: 2. Խիստ, խոժոռ, խոլոր, անհամբույր, դառնահամբույր (հայացք, վերա- բերմունք): 3. Զարհուրելի, սարսափելի (տեսարան): 4. Ծանր, անտանելի, դառն, դժվար (վիճակ): 5. Չարագուշակ: 6. (փխբ.) Խստաշունչ, բքաշունչ, ցրտաշունչ (եղանակ):

դաժան - հականիշներ

բարեգութ

դաժան - ռուսերեն թարգմանություն

ա. 1. Жестокий, лютый, свирепый, безжалостный. Դաժան մարդ жестокий человек. Դաժան դահիճ свирепый палач. Դաժան մարտեր жестокие, ожесточённые бой. 2. Страшный, ужасный. Դաժան պատկեր страшная картина. 3. Суровый, лютый, жестокий. Դաժան ձմեռ суровая зима. Դաժան սառնամանիք лютый мороз.

դաժան - անգլերեն թարգմանություն

cruel,stern,savage,ruthless

դաժան - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել