դա էլ խոսք է - բացատրություն

դա էլ խո՞սք է
Ինչպե՞ս կարելի է այդպես խոսել, անհարմա՞ր չէ:

դա էլ խոսք է - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

դա էլ խոսք է - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

դա էլ խոսք է - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

դա էլ խոսք է - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

դա էլ խոսք է - դարձվածքներ

 1. խոսքը ուղղել մեկին
 2. խոսքը ուր է տանում
 3. խոսքը փակել
 4. խոսքը քամուն տալ
 5. խոսքի աղը
 6. խոսքի բռնել
 7. խոսքի բռնվել
 8. խոսքի ետևից ընկնել
 9. խոսքի ետևից ման չգալ
 10. խոսքի թելը կորցնել
 11. խոսքի թելը կտրվել
 12. խոսքի թելը շարունակել
 13. խոսքի խառնվել
 14. խոսքի կեսը բերանում
 15. խոսքի կծիկը բանալ
 16. խոսքի համար
 17. խոսքի ման չգալ
 18. խոսքի մասեր
 19. խոսքի մեջ ընկնել
 20. խոսքի պաշարը վերջանալ
 21. խոսքի վարպետ
 22. խոսքի տակ չմնալ
 23. խոսքի տեր
 24. խոսքի տերը լինել
 25. խոսքի տերը մնալ
 26. խոսքի օրինակ
 27. խոսքին դառնալ
 28. խոսքին խոսք բերել
 29. խոսքին ծայր լինել
 30. խոսքին խոսք կցել
 31. խոսքին կշիռ դնել
 32. խոսքից անցնել
 33. խոսքով գցել
 34. խոսքից դուրս գալ
 35. խոսքից ելնել
 36. խոսքից հետ կանգնել
 37. խոսքից շեն լինել
 38. խոսքով ընկնել
 39. խոսքով կլանվել
 40. այլ խոսքով
 41. երկու խոսքի լինել
 42. երկու խոսքով
 43. էս խոսքի վրա
 44. ինչ խոսք
 45. իրար խոսք տալ
 46. մեկ խոսքով
 47. մեկի բերանը խոսք դնել
 48. մեկի խոսքը անել
 49. մի խոսքով
 50. մի խոսքը երկու չանել
 51. խոսքով տարվել
 52. խոսքի գալ
 53. խոսքի բուն իմաստով
 54. խոսքի բուն նշանակությամբ
 55. խոսքին ծեր լինել
 56. խոսքին խոսքը կցել