եբրայեցիներ - բացատրություն

(եզակի՝ եբրայեցի, եբրայուհի), [գոյական]
Հրեաների հին անունը:

եբրայեցիներ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

եբրայեցիներ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

եբրայեցիներ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

եբրայեցիներ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

եբրայեցիներ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել