եզակի թիվ - բացատրություն

(քերականագիտություն)
Նույնն է՝ Եզակի (4):

եզակի թիվ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

եզակի թիվ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

եզակի թիվ - ռուսերեն թարգմանություն

единственное число

եզակի թիվ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

եզակի թիվ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել