եզրահատվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Եզրահատել -ի:

եզրահատվել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

եզրահատվել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

եզրահատվել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

եզրահատվել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

եզրահատվել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել