եթե - բացատրություն

[շաղկապ]
Գործածվում է՝

1)

Պայմանի երկրորդական նախադասության սկզբում:
1. Այն դեպքում, երբ նշանակությամբ: Եթե անձրևը դադարի, պարտեզ կգնանք:
2. Քանի որ նշանակությամբ: Եթե բժիշկները խորհուրդ են տալիս, պետք է գնաս առողջարան:
3. Թեկուզ նշանակությամբ (առավելապես՝ նույնիսկ, անգամ, էլ բառերի հետ): Եթե մնանք էլ, քեզ մոտ չենք գիշերի:
4. Երբ, երբ որ նշանակությամբ: Նա կհասնի այն ժամանակ, եթե մերոնք՝ ապստամբեն:
5. Որ նշանակությամբ: Ավելի լավ է, եթե չգնանք:
6. Բացարձակ ժխտման իմաստով՝ երբեք կամ անպայման նշանակությամբ: Ես Շմավոնը չեմ լինի, եթե չապացուցեմ (=անպայման կապացուցեմ): Ես ե՛ս չեմ լինի, եթե գնամ (=երբեք չեմ գնա):
7. Ըղձական իմաստով՝ երանի, ուր է թե նշանակությամբ: Ա՜խ, եթե քեզ գոնե մի անգամ տեսնեի:

2)

Անկախ կամ զեղչված նախադասության սկզբում` Հանկարծ, չլինի թե նշանակությամբ:
Եթե հանկարծ ոլորվեր, հեռանար ճանապարհից, մութն իջներ ու մնար սարում (Ա. Բակունց):

3)

Միջանկյալ նախադասության սկզբում բացասման՝ անվստահության՝ վերապահության նշանակություն է հաղորդում հիմնական խոսքին:
Այդ տունը, - եթե կարելի է այդպես կոչել այն հյուղակը, - ինձ համար զզվելի է:

4)

Համեմատություն կամ հակադրություն արտահայտող նախադասության սկզբում՝ Մինչ, մինչդեռ նշանակությամբ:
Եթե ձեզ մոտ դեռ ցուրտ է, մեզ մոտ էլ արդեն շոգ է:

5)

Զիջական նախադասության սկզբում՝ թեև, չնայած նշանակությամբ:
Եթե ուժեղ Էլ Է, բայց այնպե՜ս մենակ Է:

եթե - հոմանիշներ

շ. Թե որ: Երբ, որ. թե նե (բրբ.):

եթե - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

եթե - ռուսերեն թարգմանություն

շ. Если. ◊ Եթե ոչ а то. Եթե միայն если только. Եթե նույնիսկ если даже.

եթե - անգլերեն թարգմանություն

if,in case,in case that

եթե - դարձվածքներ