եթեր - բացատրություն

եթերի, [գոյական]
1. Օդի ամենավերին մաքուր ու նոսր շերտը (ըստ հունական դիցաբանության):
2. Օդի վերին ոլորտները:
3. Ենթադրական անկշռելի և առաձգական գոյացություն, որը, ինչպես կարծում Էին, լցնում է ամբողջ օդային տարածությունն ու սովորական նյութերի (մոլեկուլների, ատոմների ևն) միջև եղած տարածությունը, և որով առաջ բացատրում Էին Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը:
4. Շրջապատող օդային տարածությունը, օդը, որի մեջ տարածվում են ռադիոալիքները:
5. (քիմիական) Օրգանական միացություն, որ ստացվում Է սպիրտից կամ ֆենոլից՝ ջրային բաղադրությունը հեռացնելու միջոցով, էթեր: [Էֆեր]:

եթեր - հոմանիշներ

1) գ. Արփի, նրբօդ (արևմտհ.): Երկինք: .յշՏՏ

2) գ. (բսբ.) Պեղարգոն:

եթեր - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

եթեր - ռուսերեն թարգմանություն

ի Эфир.

եթեր - անգլերեն թարգմանություն

1) ether
2) air

եթեր - դարձվածքներ