եղանակավորել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Եղանակի վերածել, եղանակ հորինել:
2. (քերականագիտություն) Եղանակի իմաստ հաղորդել՝ տալ:
3. (քերականագիտություն) Խոսողի վերաբերմունքն արտահայտել, վերաբերմունքի երանգ տալ:

եղանակավորել - հոմանիշներ

նբ. 1. Փոփոխել, բարեփոխել, չափավորել: Մեղմել: 2. Տես Եղանակել 1 նշան.:

եղանակավորել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

եղանակավորել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի 1. Класть (переложить) на музыку. 2. (քեր.) Образовать личную форму (глагола).

եղանակավորել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

եղանակավորել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել