եղանակավորող - բացատրություն

1. [ենթակայական դերբայ] Եղանակավորել -ի:
2. [ածական] (քերականագիտություն) Խոսողի վերաբերմունքն արտահայտող:

եղանակավորող - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

եղանակավորող - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

եղանակավորող - ռուսերեն թարգմանություն

ա. (քեր.) Модальный. Եղանակավորող բառեր модальные слова.

եղանակավորող - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

եղանակավորող - դարձվածքներ