եղանակավորող բառեր - բացատրություն

(քերականագիտություն)
Խոսքի մաս, որին պատկանում են հաղորդվածի նկատմամբ խոսողի վերաբերմունքն արտահայտող բառերը:

եղանակավորող բառեր - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

եղանակավորող բառեր - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

եղանակավորող բառեր - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

եղանակավորող բառեր - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

եղանակավորող բառեր - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել