եղանակը խառնվել - բացատրություն

Խառն եղանակ սկսվել:

եղանակը խառնվել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

եղանակը խառնվել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

եղանակը խառնվել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

եղանակը խառնվել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

եղանակը խառնվել - դարձվածքներ