եղանը ձեռքից չգցել - բացատրություն

Եղանով աշխատելուց չդադարել, շարունակ դաշտային աշխատանք կատարել:

եղանը ձեռքից չգցել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

եղանը ձեռքից չգցել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

եղանը ձեռքից չգցել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

եղանը ձեռքից չգցել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

եղանը ձեռքից չգցել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել