եղեգնատերև - բացատրություն

եղեգնատերևի, [գոյական]
1. Եղեգի տերև:
2. [ածական] Եղեգի տերևների նման տերևներ ունեցող:

եղեգնատերև - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

եղեգնատերև - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

եղեգնատերև - ռուսերեն թարգմանություն

ի Лист тростника.

եղեգնատերև - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

եղեգնատերև - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել