եղեգնատունկ - բացատրություն

ղեգնատունկի, ղեգնատունկեր, [գոյական]
Եղեգի տունկը՝ բույսը:

եղեգնատունկ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

եղեգնատունկ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

եղեգնատունկ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

եղեգնատունկ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

եղեգնատունկ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել