երփնազօծել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
Գույնզգույն զօծել, երփնազարդել:

երփնազօծել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

երփնազօծել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

երփնազօծել - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Երփներանգեր։

երփնազօծել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

երփնազօծել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել