երփներանգ - բացատրություն

[ածական]
Գույնզգույն, բազմագույն:

երփներանգ - հոմանիշներ

ա. 1. Գույնզգույն, բազմագույն, բազմերանգ, գունավոր, գունագեղ, պես-պես, զանազանագույն, բազմաթույր, խայտաբղետ, երփնագույն, երփնազան, երփնագունակ, երփնաթույր, (հզվդ.) երփնատիպ, գունակ-գունակ, երփն-երփն: 2. Պայծառաթև Լսիրամարգի մասինյ:

երփներանգ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

երփներանգ - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Разноцветный, многоцветный, пестрый, переливчатый.

երփներանգ - անգլերեն թարգմանություն

variegated,particoloured,iridescent,motley

երփներանգ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել