երփներփուն - բացատրություն

[ածական]
1. Գույնզգույն, երփներանգ:
2. Երփներփող, գունափոխվող, գույների հաջորդական փոփոխությամբ ցոլացող:

երփներփուն - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

երփներփուն - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

երփներփուն - ռուսերեն թարգմանություն

ա. Переливчатый.

երփներփուն - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

երփներփուն - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել