երևալ - բացատրություն

[չեզոք բայ]
1. Տեսանելի լինել, տեսնվել: Այդտեղից արդեն երևոււմ Էր լիճը:
2. Տեսանելի դառնալ, նկատվել: Դիմացից երևաց հոյակապ կոթողը:
3. Երևան գալ, հայտնվել: Գարնանը նախկին խոպանում երևացին ծառ ու ծաղիկներ:
4. Դուրս գալ, ծագել (լուսատուների մասին):
5. Սկիզբ առնել, առաջանալ: Շուտով երևացին ճնշման պտուղները՝ քաղաքային հուզումները:
6. Անդեմ գործածությամբ՝ պարզվել, հայտնի՝ պարզ դառնալ: Երևում Էր, որ նրանք տատանվում Էին (Ա. Բակունց):
7. Մի բանի տեսք՝ երևույթ ունենալ, թվալ: Անտոնի աչքին մայրն ավելի փոքրացած երևաց (Ա. Բակունց):
8. Տպավորություն թողնել, պատկերանալ, տպավորություն առաջացնել: Ինչպե՞ս Էի երևում, երբ երգում Էի (Հ. Սենկևիչ):
9. Արտահայտություն գտնել, արտահայտվել, հանդես գալ: Նրա շարժումների մեջ մի տեսակ անվստահություն Էր երևում:
10. Ներկայանալ, գալ: Նա չի կարող այլևս քեզ մոտ երևալ (Ս. Մոեմ):
11. (հնացած) Լույս տեսնել, հրատարակվել:
12. Որպես միադիմի բայ երևում Է (երևում Էր): Թվում է (թվում էր), թե...:

երևալ - հոմանիշներ

չբ. 1. Նկատվել, նշմարվել, տեսնվել, դիտվել, երևութանալ, (արևմտհ.) երևնալ, երևել, տեսավորվել, (հնց.) տեսիլ լինել, երևանալ (հզվդ.), տեսանելի դառնալ, նկատելի դառնալ, աչքը գալ (բրբ.)- 2. Հայտնվել, գալ: Առաջանալ, ծագել, երևա- կել (հնց.), առաջ գալ, երևան գալ, երևան ելնել, ի հայտ գալ, լույս ընկնել, լույս տեսնել, լույս աշխարհ գալ, հանդես գալ, դուրս գալ: 3. Թվալ, ձևանալ, արտահայտվել, դրսե- վորվել, ներկայանալ: 4. Նմանվել, տեսք ու-, նենալ:

երևալ - հականիշներ

չքանալ

երևալ - ռուսերեն թարգմանություն

աց 1. Виднеться, видеться. Հեռվում երեվում են լեռները вдали виднеются горы. 2. Показываться, показаться, представать, предстать. Հորիզոնի վրա երևաց на горизонте показалось солнце. 3. Появляться, появиться. 4. Казаться, показаться. Երևում է... Видно, кажется.

երևալ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

երևալ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել