զալ - բացատրություն

Տե՛ս
Դահլիճ:

զալ - հոմանիշներ

տես 1. Սիր, Չալիկ: 2. Ցախ1:

զալ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

զալ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

զալ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

զալ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել