զահլա - բացատրություն

զահլայի, [գոյական] (ժողովրդական)
Համբերություն

(գործածվում Է հետևյալ դարձվածներում)՝
ա) Զահլա տանել,
բ) Զահլա գնալ,
գ) Զահլա փախչել,
դ) Զահլա չունենալ,
ե) Զահլա չլինել:

զահլա - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

զահլա - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

զահլա - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

զահլա - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

զահլա - դարձվածքներ