զահլա փախչել - բացատրություն

1. Համբերությունը սպառվել:
2. Ձանձրանալ, գլուխը գնալ:

զահլա փախչել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

զահլա փախչել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

զահլա փախչել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

զահլա փախչել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

զահլա փախչել - դարձվածքներ