զանցանք - բացատրություն

զանցանքի, [գոյական]
Սովորական՝ պարտադիր համարվող կարգին կամ օրենքի ուժ ստացած բարքերին՝ կանոններին հակասող
արարք, զանցառություն, թեթև հանցանք:

զանցանք - հոմանիշներ

աես Օրինազանցություն:

զանցանք - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

զանցանք - ռուսերեն թարգմանություն

ի Проступок, прегрешение.

զանցանք - անգլերեն թարգմանություն

delinquency,misconduct,misdemeanour,malpractice,misbehaviour

զանցանք - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել