զենքերը ցած դնել - բացատրություն

1. Զենքերը վրայից կամ ձեռքից ցած գցել:
2. Կռվելուց դադարել:
3. Պատերազմում իրեն պարտված ճանաչել, զինաթափ լինել, անձնատուր լինել:
4. Վեճի՝ մրցության՝ խաղի ևն մեջ իրեն հաղթված համարել, իրեն պարտված ճանաչելով վեճը՝ մրցությունը ևն դադարեցնել:

զենքերը ցած դնել - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

զենքերը ցած դնել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

զենքերը ցած դնել - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

զենքերը ցած դնել - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

զենքերը ցած դնել - դարձվածքներ