զենքի հետ խաղալ - բացատրություն

Վտանգավոր՝ պատերազմի հանգեցնող գործունեության ծավալել:

զենքի հետ խաղալ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

զենքի հետ խաղալ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

զենքի հետ խաղալ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

զենքի հետ խաղալ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

զենքի հետ խաղալ - դարձվածքներ