էական - բացատրություն

[ածական]
1. Հիմնական, բուն էությունը կազմող, գլխավոր:
2. Նշանակություն՝ արժեք ներկայացնող, նշանակալից, զգալի, կարևոր:
3. (քերականագիտություն) Գոյություն ունենալը ցույց տվող:

էական - հոմանիշներ

ա. Հիմնական, կարևոր, գլխավոր: Կենսական:

էական - հականիշներ

անէական

էական - ռուսերեն թարգմանություն

ա. 1. Существенный, важный, значимый. Էական նշանակություն существенное значение. 2. (քեր.) Бытийный. ◊ էական բայ (քեր.) глагол бытия, бытийный (вспомогательный) глагол.

էական - անգլերեն թարգմանություն

substantial,intrinsic,meaningful,substantive

էական - դարձվածքներ