էապես - բացատրություն

[մակբայ]
1. Ըստ էության, իրապես, իրոք, իսկապես:
2. Էական կերպով:

էապես - հոմանիշներ

մ. Իրապես, իրոք, իսկապես, ստուգապես, էականապես, ըստ էության:

էապես - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

էապես - ռուսերեն թարգմանություն

մ. 1. Существенно. 2. В сущности, по сути.

էապես - անգլերեն թարգմանություն

essentially,substantially,in essence,virtually,in the main,inherently,intrinsically

էապես - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել