է է է - բացատրություն

է՜ է՜ է՜
[ձայնարկություն]
է (5) ձայնարկության սաստկականը:

է է է - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

է է է - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

է է է - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

է է է - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

է է է - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել