է տառը - բացատրություն

1)

է
1. Հայկական այբուբենի 7-րդ տառը, առաջնային շարքի միջին բարձրացման ոչ շրթայնացած ձայնավոր հնչյունի և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև թվական՝ 7, 7-րդ:

2)

[գոյական]
Է տառի անունը:

3)

Էական բայի սահմանական ներկայի եզայի 3-րդ դեմքի ձևը (Տե՛ս Եմ):

4)

էի, [գոյական]
1. Էակ, գոյակ:
2. (հազվադեպ) Էություն: Ռամազ արքա, իմացա է-ն քո մտքերը (Շ. Ռուսթավելի):
3. (կրոնական) Աստված:

5)

[ձայնարկություն]
1. Կոչական բացականչություն՝ Ո՜վ դու, ա՜յ, հե՜յ նշանակությամբ: Է՜, բարեկա՛մ, մի ինձ նայի՛ր:
2. Զարմանքի և զարմանք պարունակող հարցումի բացականչություն՝ Մի՞թե, ի՞նչ ես ասում նշանակությամբ: Է՜, հաստա՞տ:
3. Կանչողին կամ մի բան ասողին իբրև պատասխան հարցումի բացականչություն՝ Ի՞նչ, ի՞նչ է, ի՞նչ կա նշանակությամբ: -Ա՜յ տղա, Հակոբ: - Է՞:
4. Չլսած կամ չհասկացած բանի մասին հարցումի բացականչություն՝ Ինչ ասացի՞ր, ինչպե՞ս նշանակությամբ: Է՞, մեկ էլ ասա:
5. Որևէ բան վերջացնելու՝ ավարտելու բացականչություն՝ Բավական է, հերիք է նշանակությամբ: Է՜, էլ չեմ ուզում:
6. Մի բանի հետաքրքրությամբ լսելը և շարունակությանն սպասելն արտահայտող բացականչություն՝ Հետո՞ նշանակությամբ: -Երեկ Ասատուրին տեսա: - է՜:
7. Հակադիր հարցում ենթադրող եզրակացության բացականչություն՝ Ասենք թե այդպես է, լավ նշանակությամբ: - Վանիկին ծեծեցին: - է՜, դրա համար դու՞ ես լաց լինում (Հ. Մկրտչյան):
8. Խոսքի վերջահար հիացական բացականչություն՝ Ապա, բաս նշանակությամբ: - Մի տեսեք, է՜:
9. Հիասթափության՝ ձանձրույթի բացականչություն՝ Լա՜վ, թո՜ղ, բավակա՜ն է նշանակությամբ: -Է՜, ոչ ոքի չեմ դիմի այլևս:
10. Անբավականության՝ դժգոհության բացականչություն՝ Այդպես, իհարկե նշանակությամբ: - Է՜, կանաչ եկեղեցի, դու էլ ես ղալբացել (Ա. Բակունց):
11. Առարկության՝ անհամաձայնության՝ հակաճառության բացականչություն՝ Մի՞թե, ինչպե՞ս թե նշանակությամբ: - Է՜, քո արած գործը չէ՞:
12. Բավականության՝ գոհունակության բացականչություն՝ Լավ է, հիանալի է նշանակությամբ: - Խփիր, է՜, էդ հրեշը շատ է մեր արյունը ծծել (ժողովրդական հեքիաթ):
13. Ափսոսանքի՝ ավաղանքի բացականչություն՝ Աափսո՜ս, ավա՜ղ նշանակությամբ: - է՜, ջահել կյանքս օտարության մեջ մաշեցի:
14. (հնացած) Երկար բացականչություն՝ օրորի ամեն տան վերջում, որից փոխաբերությամբ՝ Քուն, նանա, նանիկ:

6)

Տե՛ս
Էկորճ:

է տառը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

է տառը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

է տառը - ռուսերեն թարգմանություն

1) 1. Седьмая буква армянского алфавита. 2. Числовое значение—семь, седьмой, է դարում в VII веке. Գլուխ «է» глава VII.

2) օժանդակ բայ Есть (глагол-связка, вспомогательный глагол). Այդ էլ հենց նրա ցանկությունն է это и есть его желание. Սա է մեր վերջին կռիվը это есть наш последний бой.

է տառը - անգլերեն թարգմանություն

be

է տառը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել