է օժանդակ բայ - բացատրություն

1)

1. Հայկական այբուբենի 7-րդ տառը, առաջնային շարքի միջին բարձրացման ոչ շրթնայնացած ձայնավոր հնչյունի և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև թվական՝ 7, 7-րդ:

2)

[գոյական]
է տառի անունը:

3)

Բայի սահմանական եղանակի ներկայի եզակի 3-րդ դեմքի ձևը (տե՛ս Եմ):

4)

էի, [գոյական]
1. Էակ, գոյակ:
2. (հազվադեպ) Էություն: Ռամազ արքա, իմացա Է-ն քո մրտքերը (Շ. Ռուսթավելի):
3. (կրոնական) Աստված:

5)

[ձայնարկություն]
1. Կոչական բացականչություն՝ Ո՜վ դու, ա՜յ, հե՜յ նշանակությամբ: Է՜, բարեկա՛մ, մի ինձ նայի՛ր:
2. Զարմանքի և զարմանք պարունակող հարցումի բացականչություն՝ Մի՞թե, ի՞նչ ես ասում նշանակությամբ: Է՜, հաստա՞տ:
3. Կանչողին կամ մի բան ասողին իբրև պատասխան հարցումի բացականչություն՝ Ի՞նչ, ի՞նչ է, ի՞նչ կա նշանակությամբ: -Ա՜յ տղա, Հակոբ: -Է՞:
4. Չլսած կամ չհասկացած բանի մասին հարցումի բացականչություն՝ Ինչ ասացի՞ր, ինչպե՞ս նշանակությամբ: Է՞, մեկ էլ ասա:
5. Որևէ բան վերջացնելու՝ ավարտելու բացականչություն՝ Բավական է, հերիք է նշանակությամբ: Է՜, էլ չեմ ուզում:
6. Մի բանի հետաքրքրությամբ լսելը և շարունակությանն սպասելն արտահայտող բացականչություն՝ Հետո՞ նշանակությամբ: - Երեկ Ասատուրին տեսա: - Է՞:
7. Հակադիր հարցում ենթադրող եզրակացության բացականչություն՝ Ասենք թե այդպես է, լավ նշանակությամբ: - Վանիկին ծեծեցին: - Է՜, դրա համար դու՞ ես լաց լինում: (Հ. Մկրտչյան):
8. Խոսքի վերջահար հիացական բացականչություն՝ Ապա, բաս նշանակությամբ: Մի տեսեք, է՜:
9. Հիասթափության՝ ձանձրույթի բացականչություն՝ Լա՜վ, թո՜ղ, բավական է՜ նշանակությամբ: Է՜, ոչ ոքի չեմ դիմի այլևս:
10. Անբավականության՝ դժգոհության բացականչություն՝ Այդպես, իհարկե նշանակությամբ: Է՞, կանաչ եկեղեցի, դու էլ ես ղալբացել (Ա.Բակունց):
11. Առկայության՝ անհամաձայնության՝ հակաճառության բացականչություն՝ Մի՞թե, ինչպե՞ս թե նշանակությամբ: Է՜, քո արած գործը չէ՞:
12. Բավականության՝ գոհունակության բացականչություն՝ Լավ է, հիանալի է նշանակությամբ: Խփիր, է՜, էդ հրեշը շատ է մեր արյունը ծծել (ժողովրդական հեքիաթ):
13. Ափսոսանքի՝ ավաղանքի բացականչություն՝ Ափսո՛ս, ավա՜ղ նշանակությամբ: Է՜, ջահել կյանքս օտարության մեջ մաշեցի:
14. (հնացած) Երկար բացականչություն օրորի ամեն տան վերջում, որից փոխաբերությամբ՝ քուն, նանա, նանիկ:

6)

Տե՛ս
Էկորճ:

է օժանդակ բայ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

է օժանդակ բայ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

է օժանդակ բայ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

է օժանդակ բայ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

է օժանդակ բայ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել