ըղձագին - բացատրություն

[ածական, մակբայ]
Մեծ ըղձանքով, ուժգին փափագով:

ըղձագին - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ըղձագին - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ըղձագին - ռուսերեն թարգմանություն

մ․ С вожделением, страстно.

ըղձագին - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ըղձագին - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել