ըղձականակերտ - բացատրություն

[ածական] (քերականագիտություն)
Ըղձական եղանակի բայաձև կերտող՝ կազմող:

ըղձականակերտ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ըղձականակերտ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ըղձականակերտ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ըղձականակերտ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ըղձականակերտ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել