ըղձական եղանակ - բացատրություն

Բայական եղանակ, որ արտահայտում Է խոսողի ցանկությունը՝ իղձը՝ գործողությունը կատարելու կամ
չկատարելու:

ըղձական եղանակ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ըղձական եղանակ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ըղձական եղանակ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ըղձական եղանակ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ըղձական եղանակ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել