ըղձամեռ - բացատրություն

[ածական]
Իղձը՝ փափագը չկատարված, իր նպատակին չհասած:

ըղձամեռ - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

ըղձամեռ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ըղձամեռ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

ըղձամեռ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

ըղձամեռ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել