ըմբռնել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
1. Հասկանալ, մտքով յուրացնել:
2. Գիտակցել:
3. Պատկերացնել:
4. Զգալ, ընկալել:
5. (հնացած) Բռնել:

ըմբռնել - հոմանիշներ

նբ. Հասկանալ, իմանալ, կռահել, ընկալել, յուրացնել, մարսել (փխբ.), (հնց.) խելամտել, մտառել, մակաբերել, ստորիմանալ, սայզել, գլխի ընկնել, գլուխը մտնել, գլխումը նստել, գլխի լինել, վերահասու լինել, միտքն առնել, խելքը մտնել, խելքումը նստել, գաղափար կազմել, վրա ընկնել, խելքը կտրել, խելքը վարել, ականջը մտնել, մատը կծել:.

ըմբռնել - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

ըմբռնել - ռուսերեն թարգմանություն

եցի 1. Постигать, постичь, постигнуть, понимать, понять. 2. Осознавать, осознать, сознавать, сознать. 3. Воспринимать, воспринять.

ըմբռնել - անգլերեն թարգմանություն

comprehend,apprehend,catch,grasp,grab,penetrate

ըմբռնել - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել